مرور رده

جوراب واریس

همه چیز درباره جوراب واریس

جوراب واریس بیش از 160 سال مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی از سال ثبت آن در 1848. جوراب واریس در گذر زمان پیشرفت…