مرور رده

پیشگیری از واریس

ورزش کردن راه حلی برای بهبود واریس پا

ورزش عموما باعث بهبود جريان خون سرخرگي و سياه رگي ميشود يعني در يك جمله ورزش براي كنترل بيماري عروقي و جلوگيري از ايجاد و پيشرفت واريس خوب است . البته ورزشهاي هوازي و خصوصا ورزشهاي آبي اثر قابل ملاحظه اي در بهبود علايم و نشانه هاي…

نقش تغذیه در واریس

رعایت برخی توصیه های تغذیه ای می تواند به عنوان راهکاری مهم در زمینه پیشگیری از واریس در گروههای در معرض خطر می باشند همچنین بکارگیری این توصیه ها در جلوگیری از پیشرفت بیماری و وخیم شدن شرایط و رسیدن به نتایج بهتر و رضایتبخش در خصوص مداخلات…