پروفسور دکتر مهـــــرداد اقدسی، متخصص قلب و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال عروق ، مشاور ارشد بیماریهای وریدی و استاد افتخاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی

 

آماده مشاوره و ویزیت بیماران با مشکلات وریدی از قبیل واریس پا، واریس لگنی، واریس دست، رگهای عنکبوتی و لخته خون در رگها (DVT و ترومبوفلبیت ) وانجام سونوگرافی داپلر در مطب می باشد.

بیمارستان ها

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان نیکان

بیمارستان مهر

بیمارستان فوق تخصصی مدائن

بیمارستان ایرانشهر

بیمارستان بقیه الله

سوابق تحصیلی

سال ۲۰۰۹ م ، دوره تکمیلی فلوشیپ فوق تخصصی عروق در دانشگاه لایپزیگ آلمان

از سال ١٣٨١-١٣٨٣ دوره فلوشیپ فوق تخصصی  اینترونشنال قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران

از سال ١٣٧١ -١٣٧۴ بورد تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران

از سال ١٣۶٣-١٣٧١ دوره پزشکی عموی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجارب کاری

ریاست بیمارستان افشار دزفول ١٣٧۵-١٣٧٧
رییس بخش ccu بیمارستانهای افشار و گنجویان ١٣٧٧-١٣٨١
ریاست بخش فوق تخصصی ورید بیمارستان مدائن از سال ١٣٨۵ تاکنون

عضویت تخصصی

عضو سازمان نظام پزشکی ایران (شماره عضویت ٣۴١۶٩)
عضو انجمن اترواسکلروز ایران
عضو انجمن پزشکان اینترونشن ایران
عضو انجمن ورید ایران
عضو انجمن ورید اروپا
عضو انجمن ورید آمریکا

مهارتهای تخصصی

شرکت در کنگره سالانه ورید اروپا از سال ٢٠٠٢ تا کنون
شرکت در کنگره سالانه cirseاز سال ٢٠٠٨ تا کنون
مسئول بخش ورید اکثر کنگره های مهم بین المللی ایران از جمله کنگره بین المللی تازه های عروق

کتاب ها و تالیفات

اورژانسهای طب داخلی

اورژانسهای قلب

روماتیسم حاد قلبی

بیماریهای وریدی و واریس بارداری