شعب کلینیک واریس

شعب خارجی کلینیک در ترکیه (استانبول ) و کشور آذربایجان  (باکو) و شعب داخلی کلینیک در جزیره کیش و در شهر اردبیل به محض بازگشایی مجدد اطلاع رسانی خواهد شد .

فعلا شعب تهران شامل شعبه مرکزی در خیابان فرمانیه و شعبه بیمارستان مدائن فعال می باشند .

بیمارستان دانشگاه استانبول (جراح پاشا) – Istanbul University Cerrahpasa Hospital

بیمارستان دانشگاه استانبول

بیمارستان کلینیک مرکزی باکو-Mərkəzi Klinika

بیمارستان کلینیک مرکزی باکو-Mərkəzi Klinika