همکاران متخصص واریس

خانم دکتر میترا اقدسی

متخصص و جراح

 

شماره تماس کلینیک جهت تعیین وقت:           ۰۲۶۳۲۲۶۱۰۳۴ , ۰۹۲۲۶۴۶۱۱۴۹

آدرس:  کرج، چهارراه طالقانی، بسمت میدان شهدا، ساختمان نیلوفر، طبقه ۶ واحد ۲۱

 

کلینیک درمان واریس پا