مقالات علمی و فعالیتهای آموزشی

چکیده ای از فعالیت های علمی دکتر مهرداد اقدسی در سال 1395

  • همایش مداخلات پیچیده قلبی عروقی شیراز خرداد ٩٥: سخنرانی با موضوع Catheter directed thrombolysis
  •  کنگره جراحی عروق کرمان تیر ٩٥: سخنرانی با موضوع ترومبکتومی مکانیکال در ترومبوز وریدهای عمقی
  • سمینار جراحی عروق بیمارستان سینا مرداد ٩٥: سخنرانی با موضوع Complicated case presentation
  • هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق شهریور ٩٥ در سالن همایش های برج میلاد تهران: سخنرانی با موضوع
    Challenging cases in vein intervention
  • هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق شهریور ٩٥ در سالن همایش های برج میلاد تهران: برگزاری دو کارگاه آموزشی تحت عنوان 1- sclerotherapy -2 compression techniques and data analysis
  • First advanced endovascular meeting مهر ٩٥ در بیمارستان قلب شهید رجائی: مسئول پانل کارگاه آموزشی درمان واریس
  • دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ کنگره EVC در شهر ماستریخت در کشور هلند: موضوع سخنرانی Venogram versus intravascular ultrasound (IVUS) for diagnosing iliac vein disease M Aghdasi , Iran