مرور برچسب

ترک سیگار، مضرات سیگار کشیدن،

اعتیاد و لخته شدن خون در رگهای عمقی

متاسفانه در سالهای اخیر، مصرف مواد مخدر تزریقی سیر صعودی داشته و بالطبع عوارض ناشی از سوء مصرف از جمله لخته شدن خون هم بیشتر به چشم می آید .اعتیاد یکی از عوامل اصلی لخته شدن خون در پا می باشد که در ادامه به طور مفصل راجع به آن صحبت می کنبم.…