مرور برچسب

جراحی باز واریس پا

تفاوت جراحی باز واریس پا و لیزر واریس

در مقاله های قبلی به صورت تخصصی راجع به لیزر واریس و جراحی باز واریس صحبت کردیم امروز می خواهیم به مقایسه جراحی واریس و لیزر واریس بپردازیم و عوارض هر یک را به طور کامل شرح دهیم. همچنین مزایای لیزر واریس و جراحی واریس را بررسی خواهیم کرد.…