مرور برچسب

دفع لخته خون در اوایل بارداری

آیا لخته خون در بارداری خطرناک است؟ (اطلاعات ضروری)

لخته خون در بارداری به عنوان یک عامل تهدید کننده شناخته می شود . خطر تشکیل لخته خون در عروق عمقی DVT و آمبولی ریوی در حاملگی 5-4 برابر شرایط غیر بارداری است. بسیاری از عموم، لخته خون در بارداری را تنها به عنوان دفع لخته خون در اوایل بارداری…