مرور برچسب

دکتر اقدسی در فرانسه

ملاقات و مشاوره با دکتر اقدسی در فرانسه

قابل توجه بیماران  محترم مقیم فرانسه (پاریس) دکتر اقدسی در تاریخ دوم آگوست (چهارشنبه) در محل تالار کنگره های اصلی پاریس ارائه سخنرانی خواهند داشت. امکان مشاوره تعداد محدودی از بیمار ان مبتلا به بیماریهای پیشرفته وریدی واریس و PTS…