مرور برچسب

سنگینی پا

آیا افزایش وزن تاثیری بر واریس دارد؟

درمان واریس طنابی در بیمار  چاق که در تیرماه 99 در کلینیک واریس دکتر اقدسی  انجام گرفت .علی رقم سختی در دسترسی  و مشکلات دیگر  در بیمار نتیجه درمان  در چکاپ بعد درمان مطلوب و خوشایند ارزیابی شد. رفع درد پا به بیمار انگیزه ای برای پیاده روی…