مرور برچسب

شستن پا با آب سرد

درد واریس چگونه است؟

با وجود آنکه واریس علت بسیاری از پا دردهاست کمتر به آن توجه می شود. شاید بتوان ادعا کرد بیشتر افراد واریس را رگهای برجسته و متورم می دانند و کسی در اولین نگاه به درد واریس اشاره نمی کند.آخرين سوالی كه در  تاریخ 10 ام مرداد ماه  در مورد درد…