مرور برچسب

نام دیگر بیماری تورم وریدی

آیا نارسایی مزمن وریدی خطرناک است؟ (پاسخ کامل)

نارسایی مزمن وریدی با علائمی مثل درد و تورم در پا مشخص می شود. این مشکل در صورت وجود اختلال در دریچه های موجود در دیواره وریدها بروز می کند. در ادامه به بررسی این عارضه می پردازیم. وظیفه این دریچه های یکطرفه کمک به هدایت خون به سمت…