مرور برچسب

واریس و چاقی

آیا افزایش وزن تاثیری بر واریس دارد؟

وزن بالا و چاقی به عنوان یکی از عوامل بروز مشکلات وریدی از جمله واریس و نارسایی مزمن وریدی  شناخته میشود. بسیاری از افراد از اینکه تا چه اندازه وزن بالا می تواند وضعیت وریدهای آنها را متاثر کند آگاه نیستند. توجه به این ارتباط می تواند باعث…