مرور برچسب

چاقی و واریس

آیا افزایش وزن تاثیری بر واریس دارد؟

درمان واریس طنابی در بیمار  چاق که در تیرماه 99 در کلینیک واریس دکتر اقدسی  انجام گرفت .علی رقم سختی در دسترسی  و مشکلات دیگر  در بیمار نتیجه درمان  در چکاپ بعد درمان مطلوب و خوشایند ارزیابی شد. رفع درد پا به بیمار انگیزه ای برای پیاده روی…