شعبه باکو- آذربایجان

شعبه باکو از کلینیک Iranvein در شهر باکو مرکز کشور آذربایجان آغاز بکار کرد و اولین بیمار آذری مبتلا به واریس پیشرفته به روش ترکیبی ما مورد درمان قرار گرفت. این شعبه با مسئولیت استاد محترم جناب آقای دکتر سید علیرضا نجفی بورد تخصصی قلب و عروق اداره می شود.

ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه در تهران و از پزشکان متخصص همکار فعال کلینیک Iranvein می باشند که هم در کلینیک و هم در درمانگاه مرکزی فرهنگیان تهران، بیماران وریدی و واریس را ویزیت می نمایند.

شعبه باکو در محل کلینیک Tabriz Mehr باکو قرار دارد.

شعبه باکو تبریز مهر